Tin tức & sự kiện

 • SanhBai.com_BaoTri.png Bảo trì định kỳ 16/10

  Chào các bạn, Nhằm duy trì hệ thống game chạy ổn định, Sảnh Bài sẽ tiến hành bảo trì định kỳ vào lúc 08h00 ~ 08h15 ngày 06/10/2017. Rất mong các bạn rời khỏi bàn chơi và quay lại sau khi kết thúc ...

 • SanhBai.com_BaoTri.png Bảo trì định kỳ 09/10

  Chào các bạn, Nhằm duy trì hệ thống game chạy ổn định, Sảnh Bài sẽ tiến hành bảo trì định kỳ vào lúc 08h00 ~ 08h15 ngày 08/10/2017. Rất mong các bạn rời khỏi bàn chơi và quay lại sau khi kết thúc ...

 • SanhBai.com_BaoTri.png Bảo trì định kỳ 25/9

  Chào các bạn, Nhằm duy trì hệ thống game chạy ổn định, Sảnh Bài sẽ tiến hành bảo trì định kỳ vào lúc 08h00 ~ 08h15 ngày 25/9/2017. Rất mong các bạn rời khỏi bàn chơi và quay lại sau khi kết thúc b...

 • SanhBai.com_BaoTri.png Bảo trì định kỳ 18/9

  Chào các bạn, Nhằm duy trì hệ thống game chạy ổn định, Sảnh Bài sẽ tiến hành bảo trì định kỳ vào lúc 08h00 ~ 08h15 ngày 18/9/2017. Rất mong các bạn rời khỏi bàn chơi và quay lại sau khi kết thúc b...

 • SanhBai.com_BaoTri.png Bảo trì game 06/9

  Chào các bạn, Nhằm duy trì hệ thống game chạy ổn định, Sảnh Bài sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ game vào lúc 07h00 ~ 07h15 ngày 06/9/2017. Rất mong các bạn rời khỏi bàn chơi và quay lại sau khi kết t...